สีฟ้า สีกรมท่า ภาพประกอบ ประชุมผู้ปกครอง Facebook Post (851 x 315 px) (5)
fackbookbacktoschool114
fackbookbacktoschool114
fackbookbacktoschool
Slideonephot
slideonejackree
slidprateap
somdejprathep143
2
slid
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

กิจกรรม ม่วง-ขาว

ประชุมการสรรหา และเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ วันจันทร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมร่มประดู่
กลุ่มงานจิตเวชและเสพติด (คลินิกวัยรุ่น) โรงพยาบาลร้องกวางได้ทำโครงการเสริมวัคซีนใจวัยรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โครงการอบรมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา วันพุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงพละศึกษา
นิเทศติดตามนักศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมร่มประดู่
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงพละศึกษา

ข่าวล่าสุด

ความภาคภูมิใจของชาวร้องกวางอนุสรณ์

คนเก่งร้องกวางอนุสรณ์

ผลงานครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • งานบริหารงบประมาณ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานบริหารบุคคล
 • งานบริหารวิชาการ
 • จดหมายข่าว
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศของโรงเรียน
Scroll to Top