กิจกรรม ม่วง-ขาว

กลุ่มงานจิตเวชและเสพติด (คลินิกวัยรุ่น) โรงพยาบาลร้องกวางได้ทำโครงการเสริมวัคซีนใจวัยรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิกชมภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามนักศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมร่มประดู่

คลิกชมภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คลิกชมภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารครู ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

คลิกชมภาพกิจกรรม

Scroll to Top