ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
ลักษณะของตราประจำโรงเรียนประกอบด้วยเจดีย์เปล่งรัศมีประดิษฐานบนหลังกวางคู่
ด้านล่างเป็นแถบโค้งรับกับรัศมีด้านบน ภายในแถบบรรจุชื่อของโรงเรียน เหนือแถบโรงเรียนบรรจุคำบาลีซึ่งเป็นปรัชญาประจำโรงเรียน

กวางคู่
สัญลักษณ์แทนอำเภอร้องกวาง

เจดีย์
สัญลักษณ์แทนพระธาตุปูแจซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งของ อำเภอร้องกวาง

Scroll to Top