พระพุทธรูปประจำโรงเรียน


พระพุทธไตรรัตนะราษฎร์สมังคีไพรีพินาศ

สร้างเมื่อวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลูตรงกับวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2528 นำโดย พระภิกษุมนตรี ธมฺมเมธี วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ (สมัยนั้น) เป็นประธาน นายพรเลิศ สุมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักเรียน นักการภารโรง โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ พ่อค้าประชาชน ได้ร่วมใจกันสร้าง “พระพุทธไตรรัตนะราษฎร์สมังคีไพรีพินาศ” ประดิษฐาน ณ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชา เป็นพุทธานุสติ แก่ คน เทวดา สมณชีพราหมณ์ ให้มั่นคง ถาวรแก่พุทธศาสนาสืบต่อไป

Scroll to Top