สี และธงประจำโรงเรียน

สี ม่วง – ขาว
สีม่วง หมายถึง สีแห่งชัยชนะ คือ ชนะใจตนเอง
สีขาว หมายถึง สีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด และรักความสงบ

Scroll to Top