สีฟ้า สีกรมท่า ภาพประกอบ ประชุมผู้ปกครอง Facebook Post (851 x 315 px) (5)
fackbookbacktoschool114
fackbookbacktoschool114
fackbookbacktoschool
Slideonephot
slideonejackree
slidprateap
somdejprathep143
2
slid
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

กิจกรรม ม่วง-ขาว

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีสุทธิดา  วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
คณะผู้บริหารครู ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนน์พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมศานุวงค์ ประจำปี 2567
สาธารณสุขอำเภอร้องกวางทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกตรวจลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โรงเรียนร้องเข็มวิทยา

ข่าวล่าสุด

ความภาคภูมิใจของชาวร้องกวางอนุสรณ์

คนเก่งร้องกวางอนุสรณ์

ผลงานครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • งานบริหารงบประมาณ
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานบริหารบุคคล
 • งานบริหารวิชาการ
 • จดหมายข่าว
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศของโรงเรียน
Scroll to Top